A jelkép egy kereszt

Hozzászólás

2016. november 1.

Kedves Testvéreim,il-segno-e-una-croce-simbolo-della-salvezza-operata-da-gesu-cristo-276x300

Az itt látható jelképet szeretnénk bemutatni nektek, melyet kinyilatkoztatásban kaptunk. A Boldogságos Szűz Mária 2015 májusában, egy látomásban mutatta meg Stefania Caterina-nak. Mondta, hogy ez egy erőteljes jelkép. Azok fogják viselni, akik komolyan gondolják, hogy az új emberekhez tartozva, az Ő Szeplőtelen Szíve által felajánlják magukat Istennek, és részt vesznek Isten művében, mindent egyesíteni Krisztusban.

A Szűzanya magyarázata szerint ezt képviseli ez a jelkép:

A jelkép kereszt, Jézus Krisztus által megszenvedett üdvösség szimbóluma, melyet az egész univerzumban Isten gyermekei elismernek és tiszteltnek. A kereszt központja Mária Szeplőtelen Szíve, melyből a szeretet lángja árad.

A Szív körüli világoskék körcikk Isten gyermekeit szimbolizálja az egész univerzumban; körülötte lévő másik világoskék körcikk, Mária koronájának tizenkét csillagával látható, a Jelenések könyvében leírtak szerint [1], mely kiterjedt királyságának, valamint az egyetemes anyaságnak a jelképe, szerte az univerzumban. A Szűzanya többször hangsúlyozta, hogy koronáján a csillagok az Ő szétszóródott gyermekei az univerzumban.

A Boldogságos Szűz Mária azon nemzetek szíve, melyek Neki szentelik magukat, és hozzá tartoznak. Mint anya és királynő, támogatja és védi a népet, melyet Fia, vérével megváltott. Szeplőtelenségéhez emeli fel őket, hogy makulátlanul jelenhessenek meg az Úr színe előtt.

A Boldogságos Szűz Mária a neki szentelt Isten népeben győzedelmeskedik. Ezért ez a jelkép, Szeplőtelen Szívének győzelmét is jelenti, amit már Fatimában bejelentettek, mely nemcsak a Földön, hanem az egész univerzumban be fog következni.

Stefania Caterina-án keresztül, a Szűzanya ezt mondta: “Gyermekeim, beszéltem nektek a jelképről az univerzum összes népének, nem csak nektek a Földön. Ez a jelkép minden gyermekemé, akiben szívem győzedelmeskedik. Ha mindnyájan megkaptátok ezt a jelet, az idő beteljesül és Fiam visszatérése közel lesz. Mindazok a Földön és az univerzumban, akik megtérnek, és részévé válnak az új nemzetnek, szívemmel lesznek megjelölve, a Megváltó Anyjának Szívével. Ez mindegyikőtökben Kirisztus szeretetének győzelme lesz.” (tovább…)

Jézus 2016. március 27.-i üzenete Húsvét vasárnap

Hozzászólás

A tanúságtétel ideje

“Gyermekeim, ma örömmel áldalak meg titeket, és köszönöm, hogy velem együtt ünneplitek meg a Húsvétot. Ez nem csak egy frázis, hanem nagyon igaz, mert elfogadtátok, hogy tanúságot tegyetek nekem és ezt köszönöm. Ne feledjétek azonban, hogy én adok tanúvallomást bennetek, ahogy tanúságot teszek az Atyának a Szentlélekben. Soha ne feledjétek el: én tanúságot tettem bennetek, ahogy feltámadtam és dicsőítettem az Atyát a Szentlélekben.

Drága gyermekek, a nagy tanúságtételekre ma kezdődik az idő,  az események követni fogják egymást, mert a Föld, csak úgy, mint az Egyház, nagyon súlyos helyzetben van. Ebben a borzalmas és egyben nagyszerű időben éltek. Ezért bárányokat küldök, a farkasok közé, de addig nem küldöm, amíg fel nem készítelek először titeket. Láttátok, hány évre volt szükség felkészítésetekre. Most azt akarom, hogy megkapjátok az évek során kapott intenzív felkészítés gyümölcseit, hogy láthatóvá váljanak ezekben az új emberekben.

Mindig üldözni fognak titeket, ahogy engem is üldöztek, és ugyanazokkal a szavakkal mondom, amit apostolaimnak mondtam: ugyanazért nem fogadnak el titeket, mint ahogy engem sem. Sajnos még sok keresztény sem fogadott el engem. Szájukkal tisztelnek, de a szívükkel nem.

 Szeretném elmondani, hogy szükségem van rátok, olyan emberekre, akik velem élnek. Amikor megkérdezik tőletek, hogy “Ki vagy te?” válaszoljátok azt, “Krisztus emberei vagyunk, azok, akik az Ő vére által növekedtek”. Ne feledjétek, nem csak az elmúlt években készítettelek fel titeket, hanem akkor is, mikor a kereszten voltam. Láttam mindnyájatokat, már akkor is láthattalak titeket olyannak, amilyenek ma vagytok és lesztek holnap az új teremtésen, ha velem akartok lenni. Véremmel váltottalak meg titeket; feltámadásommal tettelek erőssé titeket. Megszenteltelek titeket a Szent Lélekkel, és továbbra is dicsőítem az Atyát mindnannyiótokban.

Most ezeknek az embereknek kell tanúskodniuk, hogy hozzám tartoznak és az utat, melyet megjártunk és még együtt tenni fogunk. Legyetek bátrak, és én mindig veletek leszek. Nem ígérek kellemes és szép dolgokat, kivéve lélekben. Küzdenetek kell, és nem fogom elrejteni ezt előletek. Soha sem rejtek el semmit! Bár, képes lennék megállítani titeket; semmi sem fogja megállítani ezeket az embereket többé. Ezért őszintén tegyetek tanúságot és ne féljetek!

Új papok, ne féljetek tanúsítani, hogy Krisztus papjai vagytok. Nem kell szégyenkezni emiatt, ellenkezőleg, legyetek büszkék, természetesen nem ambiciózusan, de lélekben büszkén kimondva: “Igen, Krisztus papjai vagyunk.” Ki tagadhatja ezt le? Ki merné azt mondani, hogy nem vagytok azok? Menjetek, ne rejtsétek el többé, lépjetek ki, menjetek ki! Ugyanúgy, ahogy az apostolok vonultak ki Jeruzsálemből, és a Cenacle- ből (az utolsó vacsora színhelye): félelmetes, de biztosan az enyém.

Szeretném, hogy magabiztosak legyetek: bárkinek, aki hozzátok fordul félelem nélkül válaszoljatok őszintén. A rejtőzködésnek vége. Most jön el az Atya dicsőségére a kinyilatkoztatás ideje, egyben az Enyém és a tietek, mert dicsőíteni fogom Őt mindegyikőtök nevében és ebben a népben. Lépjetek elő új emberiség apái és anyái, mert egy új népnek kell felemelkednie a Földön és az univerzumban! A Föld bolygó kedves számomra, és tudjátok ezt. Soha nem fogom elhagyni, de szükségem van rátok, hogy Isten dicsősége ezt a szomorú bolygót is megvilágíthassa.

A feltámadás teljes erejével megáldalak benneteket; Áldom azokat, akik egyesülnek veletek lélekben és rátok hivatkoznak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. “

“A Szentháromságban – Az élő és igaz Isten” – A legfontosabb pontok

Hozzászólás

2016. Január 12.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Biztos jól töltöttétek el a karácsonyi ünnepeket. Most már az új évben kívánom nektek, hogy folytassátok az utat, és fogadjátok el a kegyelmeket, amit idén kapni fogtok, mert lesznek bőségesen.

Azért választottam a “Kövesd a főbb pontokat” címet a mostani elmélkedésnek, mert idén, január 5-én kaptunk egy üzenetet Szent Mihály arkangyaltól [1], ahol bejelenti az alsó univerzum evangelizációját, melyben a Föld is érintett.

Bevezetésként szeretnék elmagyarázni egy felmerülő kérdést: hogyan ellenőrizhetők a próféciák? A próféciákat egyéni szinten, szellemi úton és közösségileg ismerik el valósnak, amikor teljesül. Jól tudjuk az evangéliumból, hogy azok, akik követték Jézus Krisztust az eseményekről visszaigazolást kaptak önmagukban. Ez a visszaigazolás átváltoztatja és elvezeti a személyt a misztériumok megértéséhez. A titkok feltárulnak és az emberek megfelelő megvilágításban kezdik el látni az eseményeket. A próféciák külső szempontja, hogy beteljesülnek. Isten minden próféciája, terve szerint, úgy és abban az időben teljesül be, ahogy azt Ő elhatározta. Aki lelki úton jár – az Egyház is – bizonyosodjon meg arról, hogy Isten akaratával összhangban halad, és nem tesz rosszat, téves lépéseket. Így a próféciákat nem lehet idejében ellenőrizni, vagy akkor, amikor akarjuk. (tovább…)

Jézus 2016. január 6-i üzenete – Az Úr megjelenése

Hozzászólás

Küldetésetek a Földön

 

Drága gyermekek,

Szeretnélek megáldani benneteket ezen az ünnepélyes napon az egész univerzumban, mert ma egy új szakasz kezdődik az emberi történelemben. Ennek nem vagytok egészen tudatában, mert kevesebbet ismertek fel, mint a többi emberiség. Azonban ez nem fontos. Van egy sokkal komolyabb szempont, ahol a lélek és a szellem mindig képes lesz részt venni minden eseményben, mert lehetővé teszem számotokra.

Áldásommal ma kezdődik küldetésetek a Földön, és ez hatással lesz az alsó univerzumra is. Hasonlóképpen, a hívő testvérek küldetése hatással lesz rátok az alsó univerzumban. Ne feledjétek, az ima, a felajánlás és minden hívő emberiség szeretete, az összes szent és rendkívüli eszköz, mögöttetek vannak. Ezért, népemnek, Isten szent embereinek olyan ereje van, hogy senki sem tud ellenállni. Hagyjátok, hogy tetteim ereje vezessen az univerzumban; engedjétek, hogy a kegyelem erős hulláma elragadhasson. (tovább…)

Az alsó univerzum evangelizációja

Hozzászólás

  1. Január 5.

 

Drága olvasók,

Szeretnénk megosztani veletek a Szent Mihály arkangyaltól kapott üzenetet. Úgy gondoljuk, nincs szükség megjegyzésekre. Lelkiismeretetekre bízzuk, hogy megítéljétek, és eldönthessétek, hogyan vegyetek részt Isten gyermekeinek teljes szabadságában.

Megáldunk, és imáinkkal elkísérünk benneteket.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić

Szent Mihály arkangyal 2016. január 5-i üzenete,

Vízkereszt előestéje

sanMichelearc

 

             Az alsó univerzum evangelizációja

 

“Kedves földi Testvéreim és Nővéreim, akik úgy döntöttetek, hogy az új néphez csatlakoztok, örömmel jelentem be, hogy az alsó univerzum evangelizációja holnap elkezdődik, [1]  azon a napon, amikor a Föld, az Úr megjelenésére emlékezik.

Isten, az Atya beteljesíti ígéretét, minden népnek szétszóródva a világegyetemben elküldi Fiát, Jézus Krisztust, a Megváltót. Tudatni fogja a megváltás művét az alsó univerzumban, ahol még nincs tudomásuk róla. Jézus a Szentlélek hatalmával be fogja teljesíteni ezt a nagyszerű művet. A rendkívüli eszközöket és népét igénybe veszi, akik egyre jobban fognak növekedni. (tovább…)

A Szűzanya 2015. szeptember 12 – i üzenete – Mária neve

Hozzászólás

Nevem, Anya

A Szűzanya üzente:

“Drága gyermekeim,

Szeretnélek megáldani titeket ezen a napon, melyen emlékeztek nevemre. Elmondhatom, sajnos ma nem sokan emlékeznek a nevemre, még az Egyházban sem, de szeretném, ha egyre világosabban megértenétek a nevem. A nevem nem egyszerűen csak Mária: a nevem Anya, és tudjátok mit jelent anyának lenni. Tudjátok, az emberek mindig az anyát hívják utolsó napjukig és leheletükig. Amikor veszélyben vannak, szenvedéskor és a halálban is hívják anyjukat. Ez az a név, ami mindig biztonságot, segítséget és szeretetet ad, mert az anya az, aki mindig közel áll hozzátok, és végigkísér utatokon. Ha egy anya a Földön képes olyan gyengéd és önzetlen lenni gyermekei felé, akkor mennyivel gyengédebb leszek én felétek.

Nem is tudjátok, mennyire fontosak vagytok nekem, és mennyi könnyet hullajtok az elvesző gyerekekért, mikor távol tartják magukat tőlem. Azok, akik anyák, értik, mit jelent, ha egy gyermek rossz irányba megy, és elvész. Képzeljétek el fájdalmamat. Azok azonban, akik közel szeretnének maradni hozzám, örömet szereznek nekem, és igyekszem mindig továbbítani felétek örömöm. Ha közel maradtok hozzám, ha szerettek, ha hívtok engem az én igazi nevemen, ami Anya, az Isten Anyja és a ti anyátok, akkor mindig érezni fogjátok az örömöt, ami a szívemből árad felétek. Ez tiszta öröm, aminek semmi köze sincs a világ örömeihez. Ez olyan öröm, ami életet ad, mert ez Isten öröme.

Drága gyermekek, a világ tudja, hogy ez a fajta öröm egyre ritkább, és távolságot tart Urától, Istenétől, a Teremtőtől. Könyörgöm gyermekek, segítsetek nekem! Segítsetek nekem az elvesztett gyermekeket visszatéríteni Istenhez. Nem kérek nagy tetteket, azt kérem, hogy szeressétek Istent mindenki és mindenek felett, helyezzétek Őt életetek középpontjába, és adjátok meg nekem a lehetőséget, hogy szerethesselek titeket, és azon az úton vezethesselek benneteket, amit én jobban ismerek, mint ti; az utat, melyen Fiam ment előttetek ezen a Földön, és ahogy én követtem Őt.

Gyermekeim, szenvedtem a fájdalomtól a Golgotán: amikor találkoztam Fiammal, szemünk keresztezte a fájdalmat, a tiszta fájdalmat. Van egy fajta tiszta fájdalom, gyermekeim, és ezt a fájdalmat szenvedte Jézus, a fájdalom, mely megváltja és felemeli a teremtményt. Találkozom minden egyes gyerekem tekintetével, akik ugyanúgy szenvednek, mint ahogy tekintetem keresztezte Fiamét a Kálvárián, és azért vagyok itt, hogy megkérjelek titeket: gyermekeim, segítsetek nekem! Segítsetek megmenteni a lelkeket, mert sok gyermek már rám sem néz, és nem nézhetek a szemükbe. Félnek tőlem, gúnyolnak, sértegetnek, átkoznak engem, de nem néznek rám.

Olyan emberekre van szükségem, akik anyai szeretettel magukban hordozzák nevem Isten összes gyermekeiért. Ezt kérem tőletek ebben a nehéz, sötét és zord időben. Ne vesszetek el az élet kis dolgaiban; az érzelmi és anyagi igényeitek dolgaiban. Isten mindent megtehet, mert Isten nagyobb, mint összes szükségletetek és minden kívánságotok. Hagyjatok mindent Fiamra, adjatok át nekem is, és mindent meg fogtok kapni.

A szeretet, ha az igaz szeretet, az a teljes odaadás. Amikor egy lény szereti Istent, akkor fenntartás nélkül odaadja magát Neki. Erre az odaadásra kérlek benneteket, ami a szeretet gyümölcse, semmi másra nem. Ha teljesen odaadjátok magatokat az Úrnak és nekem, csodákat fogtok látni életetekben, és csodák fognak történni általatok.


Megáldalak benneteket, és szeretlek titeket; Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Krisztusban élve átírni a történelmet

Hozzászólás

Interjú Tomislav Vlašić atyával és Stefania Caterinával  “A Szeplőtelen erőd Alapítvány” néhány fiatal tagja által

giovani_intevistaI

2015. szeptember 16.

Luca (Lukács): ”A történelem átírása” –nak különkiadása. Ma Stefania Caterina-t és Tomislav Vlašić-ot a Központ Nucleus két tagját kérdezzük. [1]

Marcella: A Központi Nucleus egyike a három eszköznek, melyet Isten erre az időre megnevezett, hogy az emberiséget segítse a Jézus felé vezető úton az új teremtésbe. [2]

Szeretettel üdvözlünk és köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltok ma. Nagy öröm számunkra, hogy itt vagytok és lehetőségünk van beszélgetni veletek. Az első kérdés, amit szeretnénk feltenni: jó ideje követtük a honlapotokat, Az Új Teremtés felé [3], összes könyveteket elolvastuk és a program, amit javasoltok nagyon fontos számunkra, mert ez a minden újraegyesítése Krisztusban és az élet Jézusnak Márián keresztül való felajánlásáról szól. Hogyan élhet így egy fiatal? (tovább…)

Older Entries